Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Odeljenje za patološko-anatomsku, patološko- histološku i citološku dijagnostiku

Istorijat:

Služba patologije u valjevskoj bolnici datira od 1972. godine. Načelnik je bio dr Sava Popović, specijalista patologije, laborant Selimir Atić i radnik prosekture Dragoljub-Drago Živković. Broj biopsija 1972. godine bio je 238. Od 1984. godine načelnik patologije je bila dr Ljiljana Vujić, specijalista patologije, koja je do 1988. godine bila i jedini doktor službe. Od 1992. godine odeljenje dobija i drugog specijalistu, dr Vesnu Krstevsku koja je načelnik odeljenja od 2000. godine.

 

Načelnik službe: dr Vesna Krstevska, specijalista patologije

Glavni tehničar: Zoran Milunović

Organizacija:

Odeljenje patologije se sastoji od dijagnostičkog dela i prosekture sa obdukcionim delom ukupne površine 900 metara kvadratnih.

DIJAGNOSTIČKI deo:

Laboratorija za prijem biopsijskog i operativnog materijala sa specijalizovanim stolom za prijem; ormarom sa smeštaj tkiva sa sistemom za eliminaciju isparenja formalinskog rastvora i dva autotehnikuma.

Laboratorija za kalupljenje, sečenje iz parafinskih kalupa, automatsko bojenje i automatsko prepokrivanje pločica.

Laboratorija za ex tempore dijagnostiku i citološku dijagnostiku.

Laboratorija za imunohistohemiju.

OBDUKCIONI DEO:

Dve obdukcione sale izrađene po standardima EU sa sopstvenim ventilacionim sistemom, specijalizovanim stolovima, video sistemom sa mogućnošću prenosa snimka izvan. Uz sale se nalaze prostorije za pripremu, odlaganje zaštite i prostor sa tuš kabinom.

PROSEKTURA: sa 8 komora za smeštaj tela, prostorom za smeštaj nakon izvršene toalete, čekaonice i higijenskih prostorija.

Godišnje se uradi oko 150 kliničkih obdukcija: 8000 (pacijenata) citoloških pregleda; 4500 biopsija (pacijenata); EX tempore dijagnostika; Patohistološka dijagnostika (dojke, kože, mekih tkiva, hematološka, ginekološka, digestivna, urološka, endokrinih žlezda, pulmološka, ORL lokalizacija) se radi na HE, histohemijskim i imunohistohemijskim obrađenim preparatima.

Oprema:

Četri mikroskopa (1x Zeiss; 1x Olympus sa dodatkom za fluorescenciju; 2x Leica, mikroskopi imaju kamere sa prenosom slike na monitor računara); pet računara sa štampačima; Dva autotehnicuma; 1x aparat za automatsko bojenje tkiva; 3x kriotoma; 4x mikrotoma;1x aparat za automatsko prepokrivanje pločica; 2x tople ploče; 2x hladne ploče, 3x vodena kupatila;1x mikrotalasna pećnica specijalizovana za imunohistohemiju; rasladni uređaji za smeštaj i čuvanje antitela; 1x zamrzivač za odlaganje tkiva.

Kadar:

Odeljenje ima 12 stalno zaposlenih:


- Dr Ljiljana Vujić, spec.patologije i zamenik direktora u odsustvu
- Dr Vesna krstevska, spec.patologije, načelnik
- Dr Jelena Radovanović, spec. patologije
- Dr Relja Kovačević, spec. patologije
- Zoran Milunović, med.tehničar,laborant
- Zoran Bošković, med. tehničar
- Jovica Matić, med. tehničar laborant
- Slaviša Spremić, med. tehničar, laborant
- Verica Milunović, med. tehničar
- Petar Antonić,med.tehničar, pomoćnik pri obdukcijama i u prosekturi

Radno vreme: od 07h i 30min do 14h i 30min (+ jedna subota radna)

Kontakt telefoni: 014/295-420 (načelnik); 295-421(laboranti); 295-430 (prosektura).

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC