Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Odluke

2. septembar 2019.

Odluka 1 - (preuzmite PDF)
Odluka 2 - (preuzmite PDF)
Odluka 3 - (preuzmite PDF)
Odluka 4 - (preuzmite PDF)
Odluka 5 - (preuzmite PDF)

-----------------------------

13. avgust 2019.

Odluka o izmeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnica Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

8. jul 2019.

Interni oglas za odobravanje specijalizacije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije  - (preuzmite PDF)

-----------------------------

12. april 2019.

Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. mart 2019.

Odluka o izmeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnica Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. mart 2019.

Odluka  - (preuzmite PDF)

-----------------------------

19. mart 2019.

Odluka o stavljanju van snage Odluke OBV-02-745 - (preuzmite PDF)

-----------------------------

15. mart 2019.

Odluka o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova OB Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

12. mart 2019.

Odluka OBV-01-1595-1 - (preuzmite PDF)
Odluka OBV-01-1595-2 - (preuzmite PDF)
Odluka OBV-01-1595-3 - (preuzmite PDF)
Odluka OBV-01-1595-4 - (preuzmite PDF)

-----------------------------

28. februar 2019.

Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sisitematizaciji poslova OB Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

22. februar 2019.

Odluka o imenovanju tima OB Valjevo za kontakte sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS - (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2019.

Odluka o pokretanju postupka izrade akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini - (preuzmite PDF)

-----------------------------

31. januar 2019.

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki - (preuzmite PDF)

-----------------------------

11. januar 2019.

Odluka o usvajanju predloga procedure postupanja sa lekovima i medicinskim sredstvima - (preuzmite PDF)

-----------------------------

8. januar 2019.

Naredba o primeni odnosno davanju lekova - (preuzmite PDF)
Naredba predstavnicima preduzeća koji se bave proizvodnjom i prometom farmaceutskih proizvoda i/ili medicinskih sredstava i pomagala - (preuzmite PDF)

-----------------------------

4. januar 2019.

Interni oglas za odobravanje specijalizacije iz internističke discipline - (preuzmite PDF)

-----------------------------

28. decembar 2018.

Odluka Upravnog odbora - (preuzmite PDF)

-----------------------------

6. decembar 2018.

Procedura o čuvanju semenih ćelija,jajnih ćelija i neupotrebljenih embriona u postupku BMPO - (preuzmite PDF)

-----------------------------

29. novembar 2018.

Odluka o izmeni Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova OB Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

18. oktobar 2018.

Odluka Upravnog odbora - (preuzmite PDF)

-----------------------------

4. oktobar 2018.

Odluka Upravnog odbora - (preuzmite PDF)

-----------------------------

28. septembar 2018.

Uputstvo za postupanje pri padu lica- (preuzmite PDF)

-----------------------------

27. jul 2018.

Interni konkurs za specijalizaciju- (preuzmite PDF)

-----------------------------

27. jul 2018.

Interni konkurs za specijalizaciju- (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. jul 2018.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. jul 2018.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

18. jul 2018.

Odluka o imenovanju Komisije za zastitu od bolnickih infekcija - (preuzmite PDF)

-----------------------------

27. jun 2018.

Nalog (Uputstvo) - (preuzmite PDF)

-----------------------------

28. maj 2018.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

30. mart 2018.

Interni oglas za odobravanje specijalizacije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Izveštaj Centralne popisne komisije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Odluka- (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Zaključak- (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Odluka i Plan javnih nabavki za 2018. - (preuzmite PDF)

-----------------------------

20. februar 2018.

Odluka, Obrazlozenje Finansijskog plana i FINANSIJSKI PLAN za 2018. - (preuzmite PDF)

-----------------------------

19. februar 2018.

Nalog - (preuzmite PDF)

-----------------------------

09. januar 2018.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

29. decembar 2017.

Odluke, odobrenja, predlozi i planovi - (preuzmite PDF)

-----------------------------

23. novembar 2017.

Informator o radu - (preuzmite PDF)

-----------------------------

22. novembar 2017.

Odluka o imenovanju komisije za umapređenje kvaliteta - (preuzmite PDF)

-----------------------------

22. novembar 2017.

Odluka o imenovanju etičkog odbora - (preuzmite PDF)

-----------------------------

13. novembar 2017.

Odluka organiz.proc.rada u Sl.za radiol.dijagnostiku - (preuzmite PDF)

-----------------------------

18. septembar 2017.

Odluka o izmeni pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka radnika u Opštoj bolnici Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

8. septembar 2017.

Obavezna obdukcija - (preuzmite PDF)

-----------------------------

24. jul 2017.

Subspecijalizacije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

24. jul 2017.

Specijalizacije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

28. jun 2017.

Nalog - (preuzmite PDF)

-----------------------------

11. april 2017.

Odluka o imenovanju tima za uspostavljanje i primenu integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) - (preuzmite PDF)

-----------------------------

5. april 2017.

Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu koriščenja sopstvenih prihoda Opšte bolnice Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

21. mart 2017.

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - završni račun Opšte bolnice Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

21. mart 2017.

Bilans prihoda - (preuzmite XLS)

-----------------------------

13. februar 2017.

Lice zaduženo za vođenje evidencije o obaveznim zdravstvenim pregledima - (preuzmite PDF)

-----------------------------

30. januar 2017.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. januar 2017.

Odluka - (preuzmite PDF)

-----------------------------

Rok za korekciju podataka neophodnih za fakturisanje izvršenih zdravstvenih usluga - (preuzmite PDF)

-----------------------------

12. januar 2017.

Dostava liste usluga kliničko biohemijske laboratorije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

06. januar 2017.

Odluka o ograničenju poseta bolnicama - (preuzmite PDF)

-----------------------------

30. decembar 2016.

Obračun zarada - (preuzmite PDF)

-----------------------------

27. decembar 2016.

Izmena odluke o imenovanju komisije za IHI - (preuzmite PDF)

-----------------------------

26. decembar 2016.

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Stručnog saveta Opšte bolnice Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

14. decembar 2016.

Odluka o odobravanju prodaje CT skenera somatom Sensation 16 Siemens - (preuzmite PDF)

-----------------------------

14. decembar 2016.

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Stručnog saveta Opšte bolnice Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

9. decembar 2016.

Odluka o imenovanju komisije za unapređenje kvaliteta Opšte bolnice Valjevo - (preuzmite PDF)

-----------------------------

8. decembar 2016.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu - (preuzmite PDF)

-----------------------------

1. decembar 2016.

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva - (preuzmite PDF)

-----------------------------

18. novembar 2016.

Naredba u vezi laboratorijskih uputa - (preuzmite PDF)

-----------------------------

18. novembar 2016.

Odluka o redovnom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016. - (preuzmite PDF)

-----------------------------

4. novembar 2016.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja - (preuzmite PDF)

-----------------------------

3. novembar 2016.

Odluka o određivanju lica zaduženih za kontrolu meicinske dokumentacije - (preuzmite PDF)

-----------------------------

2. novembar 2016.

Naredba u vezi sa upućivanjem pacijenata van područja matične filijale - (preuzmite PDF)

-----------------------------

2. novembar 2016.

Naredba u vezi sa obeveznim prijavljivanjem neželjenih događaja - (preuzmite PDF)

-----------------------------

2. novembar 2016.

Naredba u vezi vođenja medicinske dokumentacije - (preuzmite PDF)

-----------------------------


Odluka o sprovođenju ankete za sporazumni prestanak radnog odnosa PDF-802KB

Odluka o određivanju lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenjem postupaka u vezi sa uzbunjivanjem PDF-802KB

Odluka PDF-105KB

Odluka PDF-104KB

Naredba PDF-1,4MB

Inicijativa PDF-526KB / Obrazac

Uputstvo PDF-541KB

Odluka o obustavi operativnog programa (PDF-344KB)

Odluka o plaćenom odsustvu (PDF-364KB)

ODLUKA 14.04.2014. (PDF-476KB)

ODLUKA UO (PDF-3,5MB )

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE (PDF-634KB )

Odluka-cene za zdravstvenu uslugu biološki potpomognute oplodnje licima koja nisu obuhvaćena programom RFZO (PDF-109KB )

Odluka o izmeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (PDF-112KB )

Odluka o usvajanju obavezujućih procedura (PDF-210KB )

Odluka o usvajanju obavezujućih procedura (PDF-1MB )

Odluka-Komisija za unapređenje kvaliteta (PDF-2MB )

Odluka o imenovanju stručnog saveta (PDF-64KB )

Rešavanje vanrednih situacija (PDF-1MB )

Odluka-nadzor nad bolničkim infekcijama-zadužena lica (PDF-8MB )

Odluka o izmeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (PDF-180KB )

Odluka o postupku i načinu utvrđivanja smrti i obdukciji umrlih lica (PDF-665KB)

Rešenje o imenovanju Etičkog odbora Srbije (PDF-320KB)

REŠENJE o obrazovanju Komisije za odobravanje upotrebe leka Peginterferon ALFA-2a / Peginterferon ALFA-2b u lečenju osiguranih lica obolelih od hroničnog hepatitisa C. (PDF-250KB)

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC