Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Služba ORL i MFH

Istorijat

ORL služba je osnovana 1967. godine, a njen osnivač bio je dr Uroš Joković, spec. ORL.Posle nepunih deset godina postojanja, 1976. godine, u službi ORL formiraju se dva odseka: odsek maksiofacijalne hirurgije i audiološko fonijatrijski odsek.

 

Načelnik službe: dr Zoran Milosavljević

Glavna sestra: Zora Todorović

Organizacija

Služba sadrži stacionarni deo koji je smešten u hiruškom bloku, polikliničku ambulantu sa AFO kabinetom i specijalističku ambulantu u okviru DZ Valjevo

Struktura i broj zaposlenih

U službi radi još pet specijalista ORL i jedan specijalista maksiofacijalne hirurgije:

· spec. ORL dr Zoran Milosavljević
· spec. ORL dr Ljubica Molović
· spec. ORL dr Branko Glišić
· spec. ORL dr Bogdan Djurić
· spec. ORL dr Jugoslav Pavlović
· spec. ORL dr Vladimir Obradović
· spec. MFH dr Ljiljana Knežević

Delatnost i usluge

Godišnje se obavi oko 10 000 specijalističkih pregleda i oko 700 operativnih zahvata. Osim rutinskih zahvata iz oblasti ORL i MFH, služba je u protekle dve godine, u saradnji sa konsultantima iz Beograda, započela operativne zahvate na larinksu (totalne i parcijalne laringektomije) i parotidectomije.

Poseban značaj poklanja se razvoju FESS-a (funkcionalne sinusoskopije) čiji je projekat razvoja započeo 2002. godine u saradnji sa Klinikom za ORL i MFH KC Srbije. Uradjeno je više od 150 endoskopskih operacija. Dva lekara uspešno su završila endoskopski kurs sa sertifikacijama kod prof. Štanbergera u Gracu i na VMA čime je služba dobila pravo za samostalan rad.

Planovi

Dalji pravci razvoja usmereni su na oblast otologije, laringologije i traumatologijeiz oblasti maksiofacijalne hirurgije.

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC