Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Psihijatrija

Psihijatrijska služba osnovana je kao sastavni deo Službe neuropsihijatrije 1969. godine.

 

Načelnik službe: prof. dr Snežana Marjanović

Glavna sestra: Slavica Savić

Osnivači su bili Prof Dr Milisav Nikolić, sa Neuropsihijatrijske klinike, i valjevski lekari Dr Radovan Nenadović i Dr Milivoje Gojković. Dugi niz godina načelnik službe je bio Dr Radovan Nenadović. U to vreme je služba značajno ojačana novim kadrovima, proširena, angažovani su i brojni saradnici, kako bi se imali svi uslovi za kvalitetan rad.Jedno vreme po osnivanju, Služba je bila locirana u krugu bolnice, zajednički su zbrinjavani i neurološki i psihijatrijski bolesnici. 1974. godine "psihijatrijski deo" službe je dislociran u prostor tadašnjeg "Grudnog dispanzera", a 1996. godine, i formalno je Neuropsihijatrijska služba razdvojena na Službu psihijatrije i Službu neurologije, u skladu sa razdvajanjem specijalizacija i razvojem neuronauka.

Organizacija službe

- Odeljenje za stacionarne usluge;
- Odeljenje za specijalističko-konsultativnu delatnost;
- Odsek za psihoterapiju i adolescentnu psihijatriju;
- Kabinet za sudsku psihijatriju;
- Dnevna bolnica.

Sada u Službi psihijatrije radi 12 lekara, od toga 10 specijalista (psihijatara i neuropsihijatara) i 2 lekara na specijalizaciji iz psihijatrije.
U timu saradnika ima 5 psihologa (3 specijaliste medicinske psihologije), 2 specijalna pedagoga, 1 sociolog i 3 socijalna radnika.Čitav ciklus rada bio bi nemoguć bez medicinskih sestara i tehničara (2 viša fizioterapeuta i 24 medicinske sestre). Sa dvoje subspecijalista (sudske psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapije), dva magistra medicinskih nauka (psihoterapija i biološka psihijatrija), jednim doktorom medicinskih nauka (suicidologija), jednim magistrom psihologije i jednim porodičnim terapeutom, psihijatrijska služba je više nego osposobljena da efikasno leči psihijatrijske bolesti, kao i da sprovodi aktivnosti prevencije.Savremena psihijatrija podrazumeva i prihvatanje svetskih trendova, ne samo u lečenju nego i u formiranju doktrine. Iako se te aktivnosti smatraju privilegijom kliničkih centara, dva lekara Psihijatrijske službe ZC Valjevo učestvovala su u izradi terapijskih smernica, i to Dr Branka Stamatović-Gajić, u izradi Terapijskih smernica za lečenje šizofrenije, a Dr Tomislav Gajić u izradi Terapijskih smernica za lečenje bipolarnog poremećaja.

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC