Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Dr sci. med. Dušan Ružičić – od odbranjene doktorske disertacije do kliničke inovacije i međunarodnog naučnog uspeha

14.06.2018. godine, u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Dušan Ružičić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „POVEZANOST STEPENA RAZVIJENOSTI KALCIFIKATA ARTERIJA DOJKE I STEPENA RAZVIJENOSTI KORONARNE ARTERIJSKE BOLESTI KVANTIFIKOVANIH SYNTAX SKOROM", a pod mentorstvom prof. dr Branka Beleslina (Medicinski fakultet u Beogradu). Disertacija je odbranjena pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milan Nedeljković - predsednik, prof.dr Ana Đorđević Dikić - član (Medicinski fakultet u Beogradu) i prof. dr Miloje Tomašević (Fakultet Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu) - član.

Povodom postignutog uspeha dr sci. med. Dušana Ružičića, u utorak 19.06.2018. godine, sa početkom u 13 sati u sali Edukativnog centra Opšte bolnice Valjevo, organizovaće se stručni skup gde će dr Ružičić predstaviti svoju doktorsku temu stručnoj javnosti i medijima. Sa velikim zadovoljstvom i ponosom, Uprava Opšte bolnice Valjevo, poziva lekare, ali i sve druge zainteresovane, uključujući i medijske radnike da prisustvuju ovom događaju. Uvodnu reč na skupu daće dr sci. med. Mira Vuković, rukovodilac Edukativnog centra i pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite Opšte bolnice Valjevo.

Dr sci. med. Dušan Ružičić zajedno sa svojim multidisciplinarnim timom istraživača i naučnika iz Opšte bolnice Valjevo i Medicinskog fakulteta u Beogradu, inovativna rešenja iz doktorske disertacije vezana za predikciju teške koronarne bolesti kod žena iznad 45 godina starosti, objavio je u dva prestižna međunardna naučna časopisa sa rigoroznom recenzijom, “Clinical Radiology” i “Health Care for Women International”.

Dr sci. med. Dušan Ružičić, Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.81, a tokom studija je čak četiri puta dobio nagradu kao najbolji student godine. U sklopu programa profesionalne razmene studenata, obavio je stručnu praksu u Češkoj Republici (Brno) i Republici Nemačkoj (Ulm i Hamburg). Takođe, kao student bio je instruktor praktične nastave na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu, specijalističke akademske studije iz oblasti kardiologije upisuje školske 2010/2011. godine, a 2012. godine ih završava odbranivši temu „Klinički i laboratorijski prediktori ranog mortaliteta bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom“ pod mentorstvom prof. dr Igora Mrdovića. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisao je 2013. godine i završava je sa odličnom ocenom 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao je školske 2012/2013. Dr Ružičić zaposlen je od decembra 2010. godine u Opštoj bolnici Valjevo, na Odeljenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko - radiološku dijagnostiku sa “pace maker” centrom. Dr Ružičić je autor i koautor 15 radova objavljenih na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, 5 radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i 5 radova objavljenih u naučnim časopisima nacionalnog značaja.

 

Obaveštenja za zaposlene

14. februar 2019.
Obaveštenje o isplati zarada za prvi deo februara - (preuzmite PDF)

8. februar 2019.
Određuje se zabrana poseta pacijentima u Opštoj bolnici Valjevo - (preuzmite PDF)

28. januar 2019.
Neradni dani u februaru - (preuzmite PDF)ZC Valjevo

Edukativni centar

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite 


ZC

ZC

ZC


ZC