Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Paralelan klinički i naučno-istraživački rad

14.06.2018. godine, u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Dušan Ružičić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „POVEZANOST STEPENA RAZVIJENOSTI KALCIFIKATA ARTERIJA DOJKE I STEPENA RAZVIJENOSTI KORONARNE ARTERIJSKE BOLESTI KVANTIFIKOVANIH SYNTAX SKOROM" i time postao najmlađi doctor nauka u Opštoj bolnici Valjevo ikada. Tema kojom se u doktorskoj disertaciji bavi dr sci. med Dušan Ružičić obrađuje povezanost stepena razvijenosti kalcifikata arterija dojke i stepen razvijenosti koronarne arterijske bolesti. Tema doktorata je multidisciplinarna i korelira sa dve međusobno nepovezane oblasti kakva je patologija onkologije i kardiologija i bavi se povezanošću učestalosti razvijenosti kalcifikacije arterija dojki u korelaciji sa težinom koronarne bolesti. Dr Ružičić je pojasnio svoj naučno-istraživački rad:

- Obzirom da mamografija kao skrining metod u prevenciji karcinoma dojke predstvalja opšteprihvaćen metod u svetu, a vaskularne kalcifikacije dojki na mamografiji su predstavljale uzgredan nalaz i nisu se dovodile u vezu, niti su u vezi sa karcinomom dojke. Ono što smo želeli da ispitamo jeste da li one koreliraju možda sa težinom koronarne bolesti, kako bi blagovremeno otkrili pacijentkinje sa povišenim rizikom za neki neželjeni kardiovaskularni događaj. Rezultat toga jeste da vaskularne kalcifikacije u dojkama prema skali u značajnoj meri koreliraju sa težinom koronarne bolesti. Šta to praktično znači? To znači da smo mi u ovoj doktorskoj disertaciji razvili jednu skalu, odnosno jedan skor, koji pomaže, da ukoliko primetimo pacijentkinje na rutinskoj mamografiji, a koje su asimptomatične, u smislu koronarne bolesti, sa izraženim kalcifikacijama u dojkama, a koje imaju standardne faktore rizika za koronarnu bolest ( blago povišen šećer, visoke vrednosti triglicerida, viskok BMI..), imalo bi ih smisla uputiti na dalja neinvazivna kardiološka ispitivanja kako bi prevenirali neki neželjeni kardiovaskularni događaj, pre svega akutni infarkt miokarda i druge koronarne manifestacije jer su vaskularne kalcifikacije u dojkama značajno korelirale sa težinom koronarne bolesti – rekao je dr Ružičić.

Za veliki uspeh, koga kako priznaje nije u potpunosti svestan, dr Ružičić kaže da je iziskivao dosta truda i rada, kao i multidisciplinarnu saradnju u Opštoj bolnici Valjevo, ali i sa mentorom i kolegama na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
- Meni je to veliki podstrek, ali i velika obaveza da i dalje nastavim u kontinuitetu pored kliničkog sa daljim naučno-istražćivačkim radom. Kardiologija je jako obimna oblast sa dosta disciplina i ja želim da se usavršavam u interventnoj kardiologiji kojom se bavim, ali i da i dalje ispitujem nove prediktore u nastanku koronarne bolesti, ali i adekvatne prevencije i mogućnosti lečenja mi svakako predstvaljaju imperativ za dalje istraživanje. Ono što nedostaje ne samo u našoj ustanovi već i u svim drugim kliničkim centrima jeste svakako postojanje takozvanog prostora za nauku. Obzirom da se dr Mira Vuković kao rukovodilac Edukativnog centra ozbiljno bavi naukom i pomaže svakome ko takođe ima takva interesovanja, ne bi bilo loše da na nivou države svako od nas ima svoj prostor gde bi mogao da se bavi naučnim radom, a svakako i sredstva bi puno značila, recimo za neke laboratorijske analize koje nisu standard za svakodnevnu praksu, ali se koriste u naučno-istraživačkom radu, obzirom da je sada nauka znatno napredovala i sva istraživanja su bazirana na novim markerima i novim genetskim parametrima i ukoliko bismo mi to dobili bilo bi svakako mnogo lakše u naučnom svetu i publikovati radove i takmičiti se u svetu - rekao je dr sci. med. Dušan Ružičić, koji sebe trenutno vidi tu gde jeste, kao specijalistu interne medicine na Odeljenju kardiologije Opšte bolnice Valjevo.
Uvodnu reč na skupu na kome je predstavio svoju doktorsku disertaciju dr sci. med. Dušan Ružičić, dala je dr sci. med. Mira Vuković, rukovodilac Edukativnog centra i pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite Opšte bolnice Valjevo, i ona je tom prilikom rekla:

- Pre tri godine, kada smo dr Ružičić i ja prvi put razgovarali o njegovoj doktorskoj temi, znala sam da će naš Duća odbraniti disertaciju, odnosno da će zasigurno dati čestit odgovor DA ili NE postoji povezanost arterijskih kalcifikacija dojke sa težinom koronarne arterijske bolesti kod žena starijih od 45 godina. Međutim, ono što nisam mogla ni da naslutim to je da ćemo dve godine kasnije iskoristiti celu godinu da zajedno sa grupom istraživača sa Medicinskog fakulteta u Beogradu formiramo nekoliko različitih valjanih novih instrumenata merenja za predikciju koronarne arterijske bolesti, predstavljenih jednostavnim linearnim jednačinama. Ovim jednačinama pokazaćemo da razvoju teške koronarne arterijske bolesti doprinose, koliko svi poznati, takozvani aterosklerotski faktori rizika, potpuno nezavisno od ovoga, u istoj meri, pa i jače doprinose i kalcifikacije locirane u srednjem sloju zida koronarnih arterija. Ove kalcifikacije imaju nepoznatu patogenezu i nemaju nikakve veze sa aterosklerotskim kalcifikacijama koje se nalaze u unutrašnjem sloju (intimi) zida koronarnih arterija. Postoje samo određene indicije da kalcifikacije u srednjem sloju zida koronarnih arterija kod žena starijih od 45 godina nisu samo kalcifikacije, već da se tu razvija i proces nalik osifikaciji, budući da se u srednjem zidu arterija pronalaze ćelije slične osteoblastima (mladim koštanim ćelijama). Dakle, studija dr Ružičića, iako spada u primenjene kliničke opservacione studije, daje nove zadatke naučnicima širom sveta za fundamentalna medicinska istraživanja i to, prvo patogeneze, a potom i farmakoloških i/ili nefarmakoloških tretmana kojim bi se razvoj ovih promena usporio ili bi se prevenirale njihove posledice u vidu fatalnih i/ili nefatalnih infarkta miokarda. Nalazi dr Dušana Ružičića nedvosmisleno ukazuju da dosadašnji farmakološki tretmani statinima, terapije gojaznosti i dijabetesa, prestanak pušenja, a sve upereno u pravcu sprečavanja daljeg razvoja ateroskleroze i stabilizacije aterosklerotskih plakova, neće biti dovoljno efektivne mere da se preživljavanje žena u postmenopauzalnom periodu sa koronarnom arterijskom bolešću barem izjednači sa preživljavanjem muškarca sa istom bolešću. Već je drugim studijama pokazano da žene u menopauzi ovde imaju kraći period preživljavanja u odnosu na muškarce.

- Drugi, važan moment je da je studija dr Ružičića u celosti sprovedena ovde u Valjevu, na Kolubari, te će kolubarske žene zbog toga, prve u svetu i imati ogromnu zdravstvenu dobit. Do sada smo mamografijom vršili samo skrining karcinoma dojke kod žena, a sada ćemo moći da u toku mamografije dodatno kod tih istih žena identifikujemo i tešku koronarnu arterijsku bolest koja protiče podmuklo, bez ikakvih simptoma, a samim tim i bez adekvatnog lečenja. Zahvaljujući nalazima dr Ružičića, kod 88% žena koje imaju asimptomatsku koronarnu arterijsku bolest, u toku mamografije i sa još nekoliko neinvazivnih pregleda krvi, merenjem telesne mase i visine pacijentkinja, bolest će biti otkrivena. Dakle, dr Ružičić sa svojim timom radiologa, interventnih kardiologa, internista, kliničkog farmakologa i statističara iz naše bolnice i naučnih radnika sa Medicinskog fakulteta u Beogradu uradio je standardizaciju novog načina detekcije asimptomatske koronarne arterijske bolesti. Jako je važno da se zna da standardi ne stižu sami po sebi zajedno sa nabavljenim mamografom, skenerom ili magnetnom rezonancom, standardi se “osvajaju” brojnim kliničkim, a izražavaju statističkim merenjima. I to, sprovođenjem postupka standardizacije u medicinskim istraživanjima. I nikako, podvlačim I NIKAKO, ne može drugačije. Sve van ovoga je puko bacanje para, vračanje i gatanje, rupa bez dna i skupa i preskupa obmana laičke javnosti.

- E, sad, pošto je naš dr Dušan Ružičić kao najmlađi doktor medicinskih nauka svih vremena valjevske bolnice, na svetskoj sceni postavio nove standarde u dijagnostici koronarne arterijske bolesti kod žena, na nama je da učinimo sve ono što se mora, a to je da se pojača brojno stanje lekara koji rade u timovima za interventnu kardiologiju, ali i da se napravi još jedna jedinica za interventnu kardiologiju u našoj Ustanovi, odnosno još jedna angiosala. To mi Valjevci, Kolubarci, posebno zbog čuvanja zdravlja i života naših Kolubarki mora u narednih nekoliko godina da uradimo. Ovde na Kolubari je 1914. počeo prvi svetski rat kada smo izgubili u Srbiji 60% muškog življa. Danas, ovde na Kolubari, lekari valjevske bolnice na čelu sa doktorom medicinskih nauka Dušanom Ružičićem, počeli su važnu bitku protiv nove svetske pošasti – protiv koronarne arterijske bolesti koja nam sada pojačano odnosi živote naših majki, sestara i žena – zaključila je dr Vuković.

 

Obaveštenja za zaposlene

14. februar 2019.
Obaveštenje o isplati zarada za prvi deo februara - (preuzmite PDF)

8. februar 2019.
Određuje se zabrana poseta pacijentima u Opštoj bolnici Valjevo - (preuzmite PDF)

28. januar 2019.
Neradni dani u februaru - (preuzmite PDF)ZC Valjevo

Edukativni centar

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite 


ZC

ZC

ZC


ZC