Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Naučni rad saradnika Edukativnog centra OB Valjevo citiran u Enciklopediji istraživanja u ekonomiji i finansiranju u izdanju Oksford univerziteta

Edukativni centar Opšte bolnice Valjevo već čitavu deceniju sarađauje sa brojnim timovima naučnika-istraživača kako u zemlji, tako i širom sveta. Rezultat ove saradnje je značajan broj publikovanih naučnih radova autora iz naše Ustanove u visoko pozicioniranim časopiima na međunarodnoj SCI listi, ali i njihova visoka naučna prepoznatljivost od strane drugih autora koja se ogleda u citiranosti. Tako je grupa autora, među kojima je i istraživač i naučnik iz naše Ustanove dr sci. med. Mira Vuković, zajedničkom publikacijom [Jakovljevic MB, Vukovic M, Fontanesi J. Life expectancy and health expenditure evolution in Eastern Europe—DiD and DEA analysis. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research 2016; 16(4): 537-546] uspela da ostvari zapažen rezultat koji se ogleda u činjenici da je ova publikacija do sada citirana 38 puta, te da je navedena i u poglavlju monografije – udžbnika u izdanju Oksford univerziteta [Okunade, Albert A.; Osmani, Ahmad (2018) : Technology, Productivity, and Costs in Healthcare, In: Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance, Oxford University Press, Oxford: 1-21]. Prema rečima dr Mire Vuković, ovo je važan rezultat njene plodonosne saradnje sa članom Akademije medicinskih nauka prof. dr Mihajlom Jakovljevićem, kliničkim farmakologom i osnivačem Katedre za farmakoekonomiju i zdravstvenu ekonomiju Univerziteta Kragujevac.

- Profesor Mihajlo Jakovljević je bio moj mentor na doktorskim studijama, te je posredstvom njega i uspostavljena saradnja sa profesorom Džonom Fontanezijem sa Kalifornija Univerziteta u San Dijegu. Prof. Fontanezi je jedan od najiskusnijih svetskih naučnika u oblasti zdravstvene ekonomije. Oni su inicirali ovu makroekonomsku studiju, gde sam ja dobila zaduženje da uradim jedan deo analiza povezanosti nacionalnih izdvajanja za zdravstvo prema očekivanom trajanju života između tri grupe zemalja Istočne Evrope, a za period od 1989-2013. godine. Interesantni su rezultati ove studije. Pokazali smo da je među ovim zemljama uprkos znatnim razlikama u visini rashoda u zdravstvu, očekivano trajanje života stanovništva gotovo isto i iznosi oko 76 godina. Ovo naravno potvrđuje onu staru izreku „nije važno koliko imaš, već našto trošiš“, odnosno staru kinesku poslovicu „čovek se za života obogati onoliko koliko ga je potrošio“. Drugim rečima, nesumnjivo smo pokazali da npr. zemlje poput Slovenije, sa visokim izdvajanjem za zdravstvo ili zemlje poput Srbije sa izdvajanjima srednjeg ranga, u odnosu na zemlje sa veoma niskim davanjima za zdravstvo, imaju isto očekivano preživljavanje stanovništva. Naravno da smo u analizama uzeli u obzir i migracije stanovništva, ratove, ekonomske krize i druge demografske ili socijalne pokazatelje od značaja za posmatrani period istraživanja – pojasnila je značaj analiza koje je radila dr sci. med. Mira Vuković.

 

Obaveštenja za zaposlene

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite 


ZC

ZC

ZC


ZC