Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Multipla skleroza je danas izlečiva bolest

Prim. dr Mihailo Mirković, neurolog, Opšte bolnice Valjevo, održao je uvodno predavanje o dijagnostici, lečenju i saradnji sa pacijentima koji boluju od multiple skleroze, pojasnivši klinički put u OB Valjevo, naglašavajući da se radi o multidisciplinarnom pristupu i sveobuhvatnom timskom radu. On se kroz klinički rad zalaže za novu percepciju i edukaciju o multiploj sklerozi (MS), kako bi svi pacijenti što pre stigli do personalizovane terapije. Tim povodom je održana usko stručna edukacija za tim lekara koji su uključeni u puteve dijagnostike i lečenja pacijenata sa multiplom sklerozom, a gost predavač bila je prof. dr Dragana Obradović, stručnjak sa VMA.


Prof. dr Dragaan Obradović je naznačila značaj učešća i aktivacije pacijenata. Svi koji boluju od bolesti Multiple skleroze su se okupili pod okriljem platforme www.msplatformasrbije.rs, a odatle se širi mreža i konekcija ka svim društvenim mrežama, kako bi se širila nova svest o ovoj bolesti.

- To je koncept, čitava akcija, da se svi uključe. I oni koji imaju MS, ali i članovi njihovih porodica i šira društvena zajednica. Čitava poruka koju šaljemo jeste da je MS izlečiv, a angažujemo se ka tome da svi oboleli imaju pravo na što raniju, adekvatnu, personalizovanu terapiju. Vrlo je važno na samom početku prepoznati i definisati kakva je aktivnost bolesti. Ne možemo istim lekovima lečiti različite aktivnosti bolesti – rekla je prof. dr Dragana Obradović sa VMA.

Prof. Obradović je izrazila i razumevanje za sve obolele koji u nedostatku adekvatne terapijske procedure preuzimaju sve alternativne metode lečenja i probaju i razne biljke koje su im dostupne, ali je jasna u stavu da savremenu medicinu, a to su u 14 registrovanih i priznatih lekova, ništa ne može zameniti. Ona ističe da je na to žalost odlika nerazvijenih društava, ali obrazovanje i edukacija pacijenata i doktora uključenih u lečenje daje rezultate u današnjem lečenju multiple skleroze. Prof. Obradović ističe da je uvidela da mlađi pacijenti imaju dosta informacija jer koriste internet i oni su najzagriženiji da se bore za dostupnost informacija o bolesti i lečenju MS-a.

- Mi smo došli do monitoringa kao jednog od presudnih faktora za izbor leka koji je efikasan za određenog pacijenta i to je novi koncept. Novi lekovi smanjuju EDSS i daju veliku razliku u funkcionalnoj sposobnosti pacijentu. Kako je uopšte moguće da je neko hodao svega 100 metara, a sada hoda i do 400 metara? Tako što su novi lekovi antiinflamatorni supresivni lekovi i smanjujući infalamaciju omogućavaju bolje provođenje impulsa duž nervnih vlakana koja su pogođena demijelijalizacijom i na taj način dolazi do pomaka funkcija. Naravno, u zavisnosti od toga kolika je veličina lezija na vlaknima zavisi i koliki će biti oporavak i kojih funkcija postignut – navela je prof. dr Obradović, dodajući da je za poslednjih godinu ipo dana koliko obilazi različite gradove, da su naši neurolozi vrlo kompetentni i da na vreme uspostavljaju dijagnozu već u sekundarnom centru zdravstvene zaštite, a da se do tercijarnih ustanova dolazi zbog imunoserologije i oligoklonalnih traka, što inače podrazumeva taj nivo medicinskog lečenja, iako su te dijagnostičke metode isključivo značajne zbog prognostičkog toka lečenja bolesti.

Mi uprkos ograničenjima gde pojedine bolnice nemaju magnetne rezonance , vrlo rano uspostavljamo dijagnozu MS, što je značajno.

- Od pojave prvih simptoma, u valjevskoj bolnici se stiže do dijagnoze unutar prvih mesec dana i to je od izuzetnog značaja. To je i jedan od najviših evropskih standarda. Dakle, kod nas nije problem brzina postavljanja dijagnoze. O multiploj sklerozi se dosta sada priča i ljudi često pomisle na nju, tako da je danas lečenje jedan multidisciplinaran pristup koji u tim lekara osim neurologa uključuje radiologe i fizijatre. Dijagnoza se dakle u Srbiji vrlo brzo uspostavlja, ali mi imamo problem sa ovim drugim delom, na koji način i najpre omogućiti dostupnost adekvatne terapije za svakog pacijenta – izričita je prof. dr Obradović.

Od 2013. kada je napravljena revizija kako se deli multipla skleroza, pa smo imali klinički izolovani sindrom i ovo što je sada prisutno. Više nije dovoljno upisati da neko ima relapsnu multiplu sklerozu, nego bi pacijent trebao da dođe na redovnu godišnju kontrolu i to bi trebao da bude neki standard u lečenju.

- Ako pacijent za tih godinu dana nije imao relaps bolesti niti nove lezije koje utvrđujemo snimkom na magnetnoj rezonanci, mi možemo da stavimo da je MS neaktivan. Međutim, ako je imao pojavu lezija, a neki kritičan broj koji ja smatram relevantnim jesu tri lezije. Prema novim kriterijumima koji su objavljeni 2014. na godišnjem nivou se vrši evaluacija bolesti. Ako postoji klinička aktivnost stavlja se oznaka da je MS aktivna i u mnogim dijagnostičkim kriterijumima je preporučeno da se u tim godišnjim kontrolama svaki put navede i napiše ta evaluacija. Zašto je to bitno, ako je ta bolest aktivna onda vi tim pacijentima nećete davati interferone već ćete im dati zahtevniju terapiju. U Valjevu imamo 40% pacijenata koji zahtevaju aktivan vid lečenja. Kada se radi o progresivnoj bolesti ona se meri povećanjem EDSS skora i tako da se za progresivne forme bolesti meri i to da li su pacijenti imali relapse ili novi broj lezija. Kada pacijent ima relaps to je samo vrh ledenog brega i klinički pokazatelj aktivnosti bolesti i to nije dovoljno, jer do relapsa dođe kada dođe do kompenzacije i nemogućnosti mozga da se u potpunosti adaptira uz oštećenja koja postoje i zato se preporučuju pregledi magnetnom rezonancom na godinu dana, jer omogućuju uvid i mogućnost da preveniramo ispoljavanje kliničkih relapsa. Imamo primarno progresivne bolesti sa relapsima koje su ranije tretirane da idu svojim tokom, a to su zapravo najbolji kandidati za modernu terapiju i njima ona može da pomogne. Novi standardi u evaluaciji medicinske terapije podrazumevaju da su pacijenti bez znakova za aktivnost bolesti, nema relapsa, nema napredovanja onesposobljenosti, nema novih lezija na magnetu. To su ti novi aktivni lekovi koji omogućavaju da bolest bude zaustavljena, a ne samo da nema relapsa. Cifre koje imamo u bazi ukazuju na to da je ukupan broj pacijenata u Srbiji veći od onih aproksimacija koje se pominju – navela je prof. dr Obradović, navodeći primer Hrvatske u kojoj je za 2015. godinu prevalenca bila 150 na 100 hiljada stanovnika, pa je ona tim računom izračunala da i sa našom visokom prevalencom, verovatno dosežemo cifru od 9000 obolelih u Srbiji. Prema svi tim parametrima, neophodne su ozbiljne izmene kako bi se obolelima omogućili što bolji uslovi lečenja. Osim želje da se po bolnicama otvore MS ambulante, potrebno je usvojiti na nivou države standard za lečenje, takođe se izboriti za to da tri meseca od uspostavljanja dijagnoze mora se započeti sa nekom terapijom. Prof. dr Obradović je naglasila da mora postojati i registar bilo centralni, bilo na nivou svake bolnice, koliko ukupno ima pacijenata sa multiplom sklerozom, a koliko je od tog broja sa aktivnim progresivnim tokom bolesti. Svi ti podaci su jako bitni za ljude koji donose odluke i omogućavaju terapiju svim obolelim. Prof. dr Dragana Obradović je prilikom edukacije za kolege, naglasila da za multiplu sklerozu sinonim više ne budu invalidska kolica nego lečenje jer to savremeni vidovi terapija omogućavaju.

 

Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC