Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Četiri lekara Opšte bolnice Valjevo ovogodišnji laureati Grada

Nagrada grada Valjeva, za dela koja predstavljaju najvrednija dostignuća u Valjevu, ove godine dodeljena je u trinaest kategorija, a dodeljene su i dve specijalne nagrade. U oblasti nauka, inovacije i pronalazaštvo nosilac je dr Dušan Ružičić. U oblasti medicine i brige o zdravlju ove godine nagrada je pripala dr Nebojši Stojakoviću. U oblasti humanost godišnju nagradu ponelo je Udruženje „Rodi se na lepom mestu“ i dr Nenad Dimitrijević. Specijalnu nagradu za životno delo dobio je dr Miroslav Srećković, predsednik Upravnog odbora Opšte bolnice Valjevo. U ime svih nagrađenih na samoj dodeli govorio je dr Miroslav Srećković, koji je imao nadahnutu i emotivnu poruku, pre svega mladima.
- Valjevo je grad u kojem sam proveo ceo život i napuštao sam ga samo onda kada sam morao radi školovanja da odem u Beograd. Svi vi koji ste ovde prisutni, a i oni koji nisu imaju pravo da me pitaju otkud u Valjevu ovoliko mladih talenata među nagrađenima? Videli ste da među nagrađenima ima onih koji su različitih zanimanja i koji su različitih godina. Ali ono što mene posebno raduje jeste da se među nagrađenima nalaze mladi. Iskoristio bih priliku da danas poručim mladima da treba da sagledaju sve okolnosti u kojima živimo. Da dobro razmisle, koje su to prave vrednosti i da odrede pravce delovanja. U tom smislu da se među Valjevcima rađaju talenti, koji će moći da doprinesu, da grad Valjevo bude što lepši, što bogatiji i u njemu žive život što udobnije – rekao je dr Miroslav Srećković, koji je nagradu posvetio unucima, sa željom da slede njegov put i život provedu u Valjevu. Dr Miroslav Miša Srećković je profesionalnim i društvenim angažovanjem kako u minulim tako i ovoj godini dao veliki doprinos afirmaciji, ne samo Valјeva, već i valјevskog kraja u svim oblastima na prostorima Srbije, ali i bivše Jugoslavije. Dr Miroslav, Miša Srećković rođen 18.10.1939. u Valјevu, od oca Vladimira, medicinskog tehničara i majke Zorke, domaćice. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio u Valјevu. Diplomirao 1964. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i stekao zvanje doktora medicine. Završio je 1974. godine na Univerzitetu u Beogradu specijalizaciju iz oblasti ortopedije i traumatologije, a 1989. godine na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu je završio postdiplomske studije i stekao zvanje magistra medicinskih nauka.Objavio oko 40 stručnih radova, nakon čega mu je 1980. godine priznato zvanje primarijusa u oblasti medicine. Izabran 1974. godine za sudskog veštaka iz oblasti svoje struke čime se i sada bavi, a na taj način zadržava kontakt sa svojom strukom. Jedan je od osnivača valјevske ortopedije. Tokom radnog veka obavlјao mnoge odgovorne dužnosti, bio načelnik Odelјenja ortopedije i traumatologije valјevske bolnice, direktor bolnice od 1982. godine u dva mandata i generalni direktor Zdravstvenog centra Valјevo od 1990. do 2000. godine, a nakon toga do kraja radnog veka, 2005. godine, kao lekar specijalista, nastavlјa da se bavi svojom strukom u Odelјenju za ortopediju i traumatologiju. I u sadašnjem vremenu ostaje u kontaktu sa svojom matičnom ustanovom najpre kao član a sada kao predsednik Upravnog odbora valјevske bolnice. Angažovanje u Upravnom odboru sve vreme obavlјa volonterski, motivisan entuzijazmom i želјom da ostane u kontaktu sa zbivanjima u instituciji u kojoj je proveo radni vek.Sva životna razdoblјa i radni vek proveo je vođen motivom da nije pomogao svakome kome je želeo, ali je pomogao svakome kome je mogao.

Dr Dušan Ružičić, najmlađi doktor nauka u istoriji Valјevske bolnice.Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2010.godine sa prosečnom ocenom 9.81, a tokom studija je čak četiri puta dobio nagradu kao najbolјi student godine.U toku programa profesionalne razmene studnata, obavio je stručnu praksu u Češkoj Republici (Brno) i Republici Nemačkoj (Ulm i Hamburg).Takođe, kao student bio je instruktor praktične nastave na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.Na istom fakultetu, specijalističke akademske studije iz oblasti kardiologije upisuje školske 2010/2011.godine, a 2012.godine ih završava odbranivši temu „Klinički i laboratorijski prediktori ranog mortaliteta bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom“ pod mentorstvom prof.dr.Igora Mrdovića.Specijalizaciju iz oblati interne medicine upisao je 2013.godine i završava je sa odličnom ocenom 2018.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao je školske 2012/2013.godine. Dr Ružičić je u 2018.godini odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „POVEZANOST STEPENA RAZVIJENOSTI KALCIFIKATA ARTERIJA DOJKE I STEPENA RAZVIJENOSTI KORONARNE ARTERIJSKE BOLESTI KVANTIFIKOVANIH SYNTAX SKOROM „, a pod mentorstvom dr.Branka Beleslina sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.Dr Ružičić zaposlen je od decembra 2010.godine u Opštoj bolnici Valјevo, na Odelјenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko-radiološku dijagnostiku sa „pace maker“ centrom. Zajedno sa svojim multidisciplinarnim timom istraživača i naučnika iz Opšte bolnice Valјevo i Medicinskog fakulteta u Beogradu, inovativna rešenja iz doktorske disertacije vezana za predikciju teške koronarne bolesti kod žena iznad 45 godina starosti, objavio je u dva prestižna međunarodna naučna časopisa sa rigoroznom recenzijom „Clinical Radiology“ I „Health Care for Women Internacional“.Dr Ružičić je autor i koautor 15 radova objavlјenih na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, 5 radova objavlјenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i 5 radova objavlјenih u naučnim časopisima nacionalnog značaja.

Dr Nebojša Stojković rođen je 1978 godine u Valјevu, oženjen je, otac dvoje dece.Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Valјevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2004.godine, a na istom i specijalizaciju iz opšte i abdominalne hirurgije 2013.godine.Na odelјenju Opšte bolnice Valјevo radi 15.godina.Obavlјao je funkciju šefa odelјenja abdominalne hirurgije, a sada je načelnik operativnog bloka sa sterilizacijom.Bavi se operativnim tretmanom benignih i malignih obolјenja digestivne tube, hepatoduodenalnoga segmenta i hirurgije pankreasa.

Dr Nebojša Stojaković je svojim izuzetnim zalaganjem tokom 2018.godine unapredio, kao i uveo nove metode u lečenju pacijenata obolelih od maligne bolesti digestivnog trakta.Posebno je značajno što je to uradio u okvirima endoskopske, minimalno invazivne hirurgije, koja je dominantna metoda u lečenju maligne bolesti u savremenim hirurgijama sveta. Efikasnost i efektivnost lečenja primenom ove metode, je značajno pobolјšana.Dr Stojaković je tokom 2018.godine stekao naziv naziv hirurga eksperta, edukatora za promenu minimalne invazivne hirurgije u oblasti koloproktologije, a ova ustanova je stekla pravo za naziv „referentne“ ustanove za edukaciju hirurga iz oblasti minimalne invaizivne hirurgije u koloprokotologiji Srbije u okviru navedenog projekta.Dr Stojaković je tokom 2018 godine unapredio primenu minimalne invazivne hirurgije u lečenjenju obolјenja želudca i gušterače.

Pored toga doktor Stojaković je nesebično podelio svoje znanje sa kolegama iz kolektiva omogućivši formiranje tima hirurga koji će moći da primeni ove metode u lečenju naših sugrađana.

Udruženje „Rodi se na lepom mestu“ i dr Nenad Dimitrijević, koji je osnivač ovog humanitarnog udruženja, pokrenuli su u 2018.godini veliku i važnu humanitarnu akciju za obnovu GINEKOLOGIJE I PORODILIŠTA Opšte bolnice u Valјevu.U valјevskoj bolnici rodi se više od 1300 beba godišnje. Bebe i mame zaslužuju humano porodilište koje će imati najbolјe uslove boravka na odelјenju i gde će rizik za neke neželјene događaje biti smanjen u najvećem mogućem procentu.U decembru prošle godine, organizovana je humanitarna večera na kojoj je prikuplјeno 120.000 evra. Veliki broj kompanija iz Valјeva, odlučio je da podrži napore Udruženja u opremanju jednog od najznačajnijih odelјenja Valјevske bolnice. Zahvalјujući donacijama, ginekološko akušersko odelјenje Valјevske bolnice je bogatije za jedan ultrazvučni aparat visoke klase sa 4D sondom i jedan ultrazvučni aparat srednje klase, 3 CTG aparata od kojih je jedan za blizanačke trudnoće, radio nož, ginekološku stolicu, a u toku je nabavka instrumenata i aparata koji nedostaju ovom odelјenju. Članovi Udruženja „Rodi se na lepom mestu“ vode se inicijativom da stvore dobre uslove na odelјenju za mame i bebe kao i želјom da omoguće novim genercijama da imaju zdravstveni sistem koji je siguran, savremen i efikasan.Kampanju je podržao i ceo tim lekara i medicinskog osoblјa sa odelјenja kao i Grad Valјevo na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Gvozdenovićem.Ova akcija je naišla na veliki i pozitivan prijem građana Valјeva i ostalih opština Kolubarskog okruga, ali i brojnih Valјevaca koji žive u Srbiji i inostranstvu.Građani su sa odobravanjem prihvatili da učestvuju u opremanju odelјenja gde se rađaju deca i borave trudnice i žene, jer su svesni koliko je važno da osim poruka i podsticaja rađanju u Srbiji, žene i bebe imaju pre svega dobre uslove za boravak i lečenje. Motivacija zdravstvenih radnika koji rade u bolјim uslovima i sa savremenom opremom će sigurno biti još veća i bolјa. Aparati koji su već stigli, značajno su olakšali i unapredili rad zdravstvenih radnika, a samim tim i pacijentkinje i novorođene bebe imaju bolјu zdravstvenu negu.

 

Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC