Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Osvojeno glavno stablo koronarne arterije

Osvojeno glavno stablo koronarne arterije Tim valjevske angio-sale uspešno je izveo intervenciju pacijentu na glavnom stablu koronarne arterije. U našoj zemlji ovakve procedure se rade poslednjih 10-ak godina i za izvođenje ovih procedura potreban je visoko stručan, obučen i iskusan tim intervetnih lekara, instrumentara i rentgen tehničara, pa je timu uspešnih i stručnih, pridružen i mlad tim valjevske angio-sale koji je uspešno osvojio glavno stablo koronarne arterije PCI procedurom. Obzirom da naša angio-sala ima stentove i ostali materijal potreban za izvođenje ovakvih procedura, poslednje dve godine u našoj ustanovi, mladi tim je uspešno uradio preko 20 ovakvih intervencija, predvođeni dr Ivicom Obradovićem. Tim angi-osale Opšte bolnice Valjevo, na čelu sa dr Milanom Nikolićem, ima 6 lekara mlađih od 40 godina, od kojih su četiri specijaliste dr Ivica Obradović, dr Dušan Ružičić, dr Vladimir Đorđević, dr Marko Stanković i jednog na specijalizaciji dr Danijela Cvetanovića, uz dva iskusna kardiologa dr Milana Nikolića i dr Branislava Pavlovića, što predstavlja potencijal koji malo koja ustanova u zemlji poseduje. Ovi specijalisti su redovni učesnici svih domaćih skupova iz inteventne kardiologije gde imaju svoje sesije kao i redovno učešće na internacionalnim kongresima interventne kardiologije, te u svom radu primenjuju znanje stečeno na njima. Jako je važno pored lekara imati obučene sestre i rentgen tehničare, čime je tim angio-sale, koja sledeće godine u decembru puni deceniju rada, potpuno zaokružen. U protekloj godini u valjevskoj angio-sali je urađeno 1848 koronarografija, zatim zbrinuto 243 akutna infarkta miokarda, a takođe i 342 PCI procedure uz 26 SSR procedura.
-Poslednjih dve godine, zahvaljući entuzijamu i posvećenosti mladih, a već u interventnim procedurama iskusnih lekara, uz podršku straijih interventnih i neinterventih kardiologa u našoj ustanovi su započete su ovakve procedure. Ovakve procedure su sve više u rukama interventnih kardiologa u celom svetu, pa i u našoj zemlji prevashodno zbog velikog broja pacijenata koji imaju potrebu za ovakvim načinom lečenja, a malih kapaciteta kardiohirurgije, posebno kod nas. Stenoze glavnog stabla, posebno, ako su akutne, predstavljaju po život ugrozavajuće stanje i često se nema vremena da pacijent stigne do prve kardiohirurške ustanove ili angiosale u nekoj tercijarnoj ustanovi. Takođe stariji pacijenti, ili pacijenti sa drugim bolestima koji nisu pogodni za operaciju su kandidati za ovakve procedure. Naši radovi su prikazivani na eminentnim domaćim i starnim skupovima interventnih kardiologa i uvek dočekani sa oduševljem i podrškom jer smo mi jedina angio-sala koja nema kardiohirurgiju u svoj ustanovi, a radi ovakve intervencije – naveo je dr Obradović.

Glavno stablo leve koronarne arterije je početni deo krvnih sudova srca koji se odvaja od aorte i daje krv za 75-100% srčanog mišića. Glavno stablo se dalje deli na dve velike arterije (prednja silazna aretrija i cirkumfleksna arterija). Bolest glavnog stabla leve koronarne aretrije se karakterise kao suženje veće od 50%. Lečenje bolesnika sa bolestima glavnog stabla je do skoro bilo rezervisano samo za hirurge. Poslednjih 15 godina sa razvojem ere stentova sa lekom došlo je do mogućnosti da se ovi pacijenti leče perkutnom koronarom intvencijom (PCI).

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC