Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Borba protiv multiple skleroze

Povodom obeležavanja Svetskog dana oboleleih od multiple skleroze, a Svetska zdravstvena organizacija je za taj datum opredelila 30. maj u kalendaru zdravlja, održana je tribina Udruženja MS Kolubarskog okruga Valjevo. Smatra se da u Srbiji ima do 10 hiljada obolelih, a da je mali procenat od svega 12% pod terapijom. Ove godine je lista proširena za još 200 pacijenata, a radi se na tome da što više obolelih ima adekvatnu terapiju na vreme. Broj obolelih se na žalost konstantno povećava jer je i dijagnostika znatno poboljšana i dostupnija nego li u prethodnim decenijama, a istaknuto je kao veliki problem to što bolest napada mlade ljudi i vrlo brzo dolazi do invaliditeta koji onemogućava normalan život obolelima.

Dr Mihailo Mirković, neurolog Opšte bolnice Valjevo, u svakodnevnom kliničkom radu sreće se sa ovom dijagnozom koja na žalost pogađa mladu populaciju u najproduktivnijem životnom dobu od 20 do 40 godine života. Oboleli od multiple skleroze se suočavaju sa brojnim problemima nakon dijagnostikovanja bolesti kojoj se ne zna tačan uzrok niti ima potpunog izlečenja.

- Ovo je bolest koja se sve više istražuje i kojoj se poklanja pažnja. Od kada se ja ovime bavim,a to je dvadeset godina, mi po prvi put u Valjevu imamo urađen jedan registar i njega ćemo publikovati na evropskom Kongresu za MS u Stokholmu. Za razliku od pređašnjeg stava, sada se smatra da sa terapijom treba krenuti odmah, što pre, dok nemamo oštećenja bele moždane mase i mijelina koji nastaju postuno sušenjem kompletne moždane mase i atrofijom celog mozga. To se sprečava adekvatnom pravovremenom terapijom. Registar bolesnika omogućava precizan uvid kog pola, godišta i u kojoj fazi bolesti se nalaze oboleli – rekao je dr Mirković, dodajući da su savremeni lekovi znatno dostupniji obolelima i da to treba imati u vidu u borbi sa bolešću.

Dr Mirković je istakao kao veoma značajno na vreme prepoznati glave simptome bolesti, a oni su prema statistici koju je radio u najvećem broju slučajeva upravo motorni simptomi, slabost jedne strane tela, nestabilnost, zatim senzorni simptomi, trnjenje polovine tela, vizuelni simptomi, oštećenje vida. Ključno je propznati simptom, javiti se lekaru i početi sa terapijom koja menja tok bolesti. Prevalence koju je dr Mirković obradio je 101 obolelih na sto hiljada stanovnika. U Valjevu svega 19 pacijenata od 125 prima terapiju koja menja tok bolesti i to je porazno u današnjem momentu pored velikog broja lekova i za nisku aktivnost i za visoku aktivnost bolesti, a postoje i lekovi za progresivan tok bolesti, ali još uvek nemamo sistematsko uključivanje pacijenata. 73 žene i 52 muškarca su trenutno u registru koji pokriva Kolubarski region sa dijagnozom multiple skleroze.

Udruženje MS Kolubarskog okruga ima blizu sto članova i za njih organizuje psiho-socijalne radionice kao vid podrške u borbi sa bolešću koja ima više vidova ispoljavanja, a značajno utiče na kvalitet života, te osobe moraju da nauče kako da žive sa multiplom sklerozom. Ovogodišnji moto pod kojim se obeležava 30. maj glasi “Uđi u moj svet”, a Društvo multiple skleroze Srbije koje se najviše bavi socijalnim aspektom života obolelih dajući tako podršku obolelima i njihovim porodicama.

 

Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC