Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

IBD se krije iza mnogih zavesa

U Opštoj bolnici Valjevo održan je stručni sastanak „Simponi u IBD-u. Kako pravovremeno odabrati pravog pacijenta?“, a za gastroenterologe, imunologe, i infektologe je prezentaciju održala dr Ivana Jovičić, gastroenterohepatolog, šef Kabineta za zapaljenske bolesti creva KCS. Inflamatorne bolesti creva (inflammatory bowel disease (IBD)), zapaljenske bolesti creva su hronične, nespecifične, imunološki uslovljene bolesti koje se razvijaju najčešće u dva oblika kao ulcerozni kolitis ili Kronova bolest, u zavisnosti koji deo crevnog trakta zahvata zapaljenska lokalizacija. Prema raspoloživim podacima broj obolelih sa dijagnozama IBD u Srbiji se kreće od 10 do 12 hiljada. U svetu najmanju stopu incidence među stanovništvom ima Indija, dok se u razvijenim zemljama broj obolelih povećava i to u populaciji stanovništva između 20 i 30 godina života. Kod pacijenata starije životne dobi kod kojih postoji dijagnoza IBD postoji i dosta komorbiditeta, pridruženih hroničnih bolesti, pa je i lečenje praktično sistemsko. Uočava se da je i genetski faktor jako prisutan i čak 20% uvećava rizik za nastanak IBD-a jer je zapaženo više obolelih članova porodice. I pored svog napretka u dijagnostici, ne postoji zlatni standard za uspostavljanje dijagnoze, pa je rano otkrivanje dosta otežano.

Prema rečima dr Jovičić, pacijenti koji dolaze na tercijarni nivo lečenja, iz Opšte bolnice Valjevo dolaze potpuno i dobro klinički obrađeni tako da odmah mogu da budu tretirani nekim vidom savremene terapije kakva je i biološka ukoliko su oni prasvi kandidati za nju.

- Na razvoj IBD-a pre svega kod mlade populacije ispod 40 godina života utiče dosta udruženih faktora, pre svega kvalitet života, emocije, genetika. A na žalost kod mlade populacije uočavamo teške forme bolesti koje zahtevaju pravovremenu primenu dostupne terapije. U lečenju je sve povezano, a sam pacijent dosta doprinosi toku lečenja, te je zato svaki pacijent individua za sebe jer ne možemo ni da pretpostavimo kako će na pojedinca da utiče primenjena terapija. Krajnji cilj primene biološke terapije IBD-a jeste da pacijentu omogućimo kvalitet života, a sve to kroz individualni pristup - navela je dr Jovičić, dodajući svoja zapažanja iz kliničkog rada, da je primena biološke terapije dala najbolje rezultate već kod srednje teških formi bolesti jer se tada spašava crevo i sprečavaju se ponovljeni napadi koji mogu trajno da oštete crevni trakt. Zbog toga je izuzetno važna kontrola i monitoring koji pacijenta vode ka kompletnoj remisiji. Dr Ivana Jovičić je izrazila svoju nadu da će u budućnosti ukoliko bude takva organizacija zdravstvene zaštite, pacijetima Kolubarskog okruga biti omogućena primena biološke terapije, izvan velikih kliničkih centara za IBD i u Opštoj bolnici Valjevo.

- To je ideja koja mora poteći od resornog ministarstva, da se centri prošire. Nadam se da će se tu naći i valjevska bolnica koja i sada što se tiče gastroenterologije ima odlične stručnjake, i što se tiče lečenja IBD-a rezultate na visokom nivou. Lekari su izvanredno i obučeni jer endoskopiju rade odlično, imaju uslove i sve što je potrebno za standardno lečenje pacijenata sa IBD dijagnozama. Možda u budućnosti ima prostora da kao centar pružaju i usluge savremene medicinske terapije kakva je biološka osnivanjem kabineta za to , o čemu će naravnio zadnju reč dati Ministarstvo. Lekovi koji su jako skupi za te procedure se dobijaju na osnovu referentnosti, a valjevka bolnica smatram to može. Bolnica, kao bolnica, mora da ima dobre uslove, da ima dobru hirurgiju koja se bavi kolorektalnim pričama, zatim dobru radiologiju i naravno opremu i dobru gastroenterologiju – zaključila je dr Jovičić, naglasivši da je iz njenog iskustva i saradnje valjevska gastroenterologija primer za čitav region.

 

Sačuvajte živote, operite svoje ruke!

 

COVID-19: Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 1 - preuzmite PDF

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 2 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 1 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 2 - preuzmitePDF

Novi korona virus: Preporuke za decu - preuzmite PDFEdukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

2. april 2021.
Obaveštenje za zaposlene povodom nastupajućih praznika - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

26. mart 2020.
"Porodica u vrtlogu droge - vodič za zdravstvene radnike"
detaljnije

20. mart 2020.
"Specifičnosti komunikacije u palijativnoj nezi"
detaljnije
ZC

ZC

ZC


ZC