Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Psihološka podrška obolelima od raka

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdalo je saopštenje o rezultatima rada linije za psihološku podršku obolelima od raka i članovima njihovih porodica, koja je otvorena pre tri meseca u okviru realizacije Nacionalnog programa „Srbija protiv raka“. Prvu nacionalnu telefonsku liniju za ovakvu vrstu pomoći obolelima od malignih bolesti pokrenulo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Srpskom asocijacijom za psiho-onkologiju. Prostorije u kojima je smešten tim edukovanih psihologa koji odgovaraju na pozive, ustupio je Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Broj telefona za onkološke pacijente je 0800-202-303, pozivi su besplatni sa fiksnog telefona i dostupni pacijentima iz cele Srbije, svakoga dana od 10 do 22 časa.

Uzimajući u obzir epidemiološke podatke po kojima se broj novoobolelih pacijenata od različitih malignih bolesti svake godine povećava, a prema najnovijim podacima u Srbiji je oko 32.000 obolelih od raka, bilo je neophodno da se aktivira Linija za psihološku podršku ljudima koji su oboleli od najtežih, malignih bolesti kao i članovima njihovih porodica.

Linija je zvanično otvorena 21.oktobra 2010 godine. Od početka rada do danas na broj 0800-202-303 bilo je upućeno ukupno 1300 poziva. Prvi analizirani podaci iz baze podataka o korisnicima linije za psihološku podršku, upućuju da su se u znatno većem procentu javljale žene (72.3%) u odnosu na muškarce (27.7%). Najviše poziva je iz Beograda (30%), zatim iz Vojvodine (20%), iz Centralne Srbije (15%), iz Zapadne Srbije (10%) i iz Južne Srbije (5%).

Prosečno vreme trajanja razgovora je 20 minuta, mada je to samo prosek, jer razgovori u velikom broju slučajeva (u 70% poziva) traju i do 50 minuta, kao prave psihološko-savetodavne seanse. U najvećem broju slučajeva javljali su se onkološki pacijenti lično (60% pacijenata), ali su se često javljali i članovi porodice (bračni drug, ćerka, sin, blizak rođak, prijatelj). Najveći procenat razgovora koji se obavi je psihološko-savetodavni (65% razgovora) a 20% svih razgovora koji se obave svrstavaju se u kategoriju medicinsko-informativnih.

U određenom broju slučajeva sa korisnicima se radi tzv.kontinuirano telefonsko psihološko savetovanje tj.korisnici se savetnicima javljaju po nekoliko puta.

Korisnici linije koji su se javljali u protekla tri meseca uglavnom su bili uplašeni, usamljeni, zbunjeni, zabrinuti, anksiozni, plačljivi, tužni, demoralisani, depresivni sa osećanjem krivice, očajanja, bespomoćnosti i besmisla. U najvećem broju slučajeva prisutan je strah od dijagnoze maligne bolesti, lečenja, ishoda lečenja kao i neizvesnost iskazana kroz pitanje – „šta nas čeka i šta će biti sa nama?“. U znatnom procentu (oko 30%) korisnici su se žalili na postojanje autodestruktivnih misli i ponašanja.

Iako je svaki korisnik linije poseban i drugačiji i što je najbitnije anoniman (princip rada linije je da se ne insistira na predstavljanju) mogu se izdvojiti sledeći tipični problemi zbog kojih su se korisnici linije javljali.

Problemi o kojima su korisnici telefona najviše govorili su:

- Problemi u porodici (nerazumevanje, loša i zatvorena komunikacija, loši odnosi, nasilje unutar porodice)
- Strahovi od dijagnoze i posledice lečenja, recidiva bolesti, bola, propadanja
- Egzistencijalni problemi
- Problemi u širem socijalnom okruženju (neposredna okolina, radna sredina)
- Nedovoljna informisanost o bolesti, lečenju, ishodu i sl.
- Problemi u doživljavanju sebe i bolesti

Članovi porodice su se javljali zbog sledećih problema:

- Kako da otvoreno pričaju o bolesti sa obolelim članom, a da ne obeshrabre i ne demorališu obolelog člana
- Kako da pomognu i adekvatno neguju člana porodice u terminalnom stadijumu bolesti
- Kako da objasne deci postojanje bolesti u porodici
- Kako da se pripreme na potencijalni gubitak člana porodice i prevladaju teška osećanja u vezi sa tim
- Kako da reše etičke dileme u vezi sa odlukom da li da nastave lečenje iako su šanse za uspeh neizvesne i male.

 

Obaveštenja za zaposlene

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite 


ZC

ZC

ZC


ZC