Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

ODSEK ZA NEFROLOGIJU


Odsek nefrologije započeo je lečenje pacijenata zamenom bubrežne funkcije hemodijalizama 1973. godine sa jednim aparatom. Centar je osnovao prim dr Aleksandar Sofronić.

Šef odseka je Dr Jasmina Bogdanović

Na odseku nefrologije sa hemodijalizom rade 3 lekara:
· Dr Jasmina Bogdanović, specijalista interne medicine
· Dr Pavle Krstivijević, specijalista interne medicine - nefrolog
· Dr Vesna Plećić-Knežević, mr.sci.med. iz oblasti kardiologije i specijalista interne medicine - nefrolog. Na odesku radi 17 medicinskih tehničara.

Sada, posle 30 godina, odsek nefrologije sa hemodijalizom ima hospitalni deo sa 16 postelja i hemodijalizu sa 25 aparata za HD. Usluge našeg centra koristi 96 bolesnika koji se nalaze na redovnom programu zamena bubrežne funkcije hemodijalizama i pacijenti sa ABI koji su hospitalizovani i koji se leče zamenom bubrežne funkcije hemodijalizama preko privremenog vaskularnog pristupa (CKV). U toku jedne godine u našem centru se pruži preko 13.000 uslug HD. Na CAPD programu dijalize su 4 pacijenta.

Svi aparati za HD kao i reverzna osmoza sa pripremu vode za HD su marke Fresenius.

U toku sedmice, tri dana rade uže specijalističke ambulante iz oblasti nefrologije, dva dana nefrološki eho, a jedan dan Eho-dopler krvnih sudova bubrega.

 

Obaveštenja za zaposlene

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite 


ZC

ZC

ZC


ZC