Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Opšti podaci

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva, u januaru te godine zakupili su kuću nekadašnjeg sreskog načelnika Alekse Andonovića u kojoj je krajem oktobra prva bolnica počela rad. Prvi upravnik bolnice bio je okružni fizikus Franc Biheli, koji je u Valjevo došao posle dr Franca Tesara. Školovanih lekara u Valjevu bilo je kao i u ostalim gradovima u Srbiji i pre osnivanja bolnice. Prvi za koga se zna da je bio u Valjevu je dr Jovan Stejić 1830. godine. Krajem januara 1842. godine u Valjevo je za okružnog fizikusa došao magistar hirurgije Franc Budaj, rodom iz Pešte. Na njegovo mesto došao je dr Jovan Mašin, otac inženjera Mašina, prvog muža kasnije kraljice Drage Obrenović. Bio je bečki student, diplomu magistra hirurgije stekao u Pešti, a magisterijum ginekologije i akušerstva u Pragu. Od 1980. do 1984. godine okružni fizikus bio je dr Lazar Dimitrijević koji je u to vreme objavio knjigu „Kako živi naš narod“. Iznoseći prilike u kojima je đivelo seosko stanovništvo, Dimitrijević je skrenuo pažnju na potrebu unapređenja zdravstvene kulture u selima.

ZCVa ZCVa ZCVa ZCVa

Od tada do danas generacije lekara i bolničarki utkali su svoje znanje i humanost u dobrobit ne samo naroda kolubarskog kraja, već čitave Srbije. Valjevska bolnica 1914-15. godine postala je simbol medicinske požrtvovanosti i humanosti – u okruženju velikih bitaka čitav grad postao je bolnica i tako se zauvek upisao u istoriju srpskog naroda. Među dobrovoljnim bolničarkama bila je Nadežda Petrović, najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. veka. Poslednja slika koju je naslikala bila je upravo “Valjevska bolnica” nastala u strahotama rata. Negujući bolesnike Nadežda Petrović je umrla od tifusa 3. aprila 1915. godine.

Zdravstvena ustanova i njeni zaposleni rasli su s narodom, pa je tako povratak školovanih lekara iz sveta značio naučni i kulturni napredak samog grada. Lekari su bili nosioci prosvetiteljskih ideja i modernizma, oni su u Valjevu pisali i prevodili knjige, osnovali teniski klub, muzičku školu, osnivali društva prijateljstva sa drugim državama i organizovali kulturne događaje. Pored pomenutih lekara ovde su radili i stvarali Jovan Mijušković, koji je uradio prvu intervenciju na otvorenom srcu, zatim Selimir Đorđević, Vladimir Đurović i mnogi drugi lekari koji su obeležili medicinsku nauku Srbije i Jugoslavije. Nadahnjujući se njihovim nasleđem, valjevsko zdravstvo danas otvoreno je prema dostignućima savremene medicine i ubrzanom razvoju koji se ogleda u nabavci savremene opreme, usvajanju novih dijagnostičnih, terapeutskih i hirurških metoda, kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, kao i uvođenju organizacionih novina i savremenog upravljanja.

 

Zdravstveni centar Valjevo danas

Zdravstveni centar Valjevo je savremena medicinska ustanova koja pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika. Bolnica Valjevo funkcioniše po svim standardima moderne medicinske prakse i jedna je od prvih akreditovanih ustanova u okviru pilot projekta akreditacije zdravstvenih ustanova Srbije.

ZC

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim mamografom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima, aparatima za endoskopsku dijagnostiku i intervencije itd. Poseduje savremeno opremljeni centar za dijalizu, biohemijsku, mikrobiološku, transfuziološku, patološko-anatomsku  i imunohistohemijsku laboratoriju. Krajem 2010. godine, u valjevskoj Bolnici je otvorena savremena angiosala, sa pejsmejker centrom.

ZCVa ZCVa ZCVa ZCVa

Valjevska bolnica ima 8 operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva. U oblasti hirurgije izdvaja se laparoskopska hirurgija, zastupljena u opštoj hirurgiji, ginekologiji, ortopediji, ORL, urologiji. Zahvaljujući širokom spektru usluga, u Bolnici Valjevo dijagnostiku i lečenje traže i građani van područja Kolubarskog okruga, a izdvajaju se laparoskopske ginekološke operacije, usluge iz oblasti operativne ortopedije-kuk i koleno, kao i pregledi na skeneru i magnetnoj rezonanci.

U julu 2012. godine Zdravstveni centar Valjevo je dobio saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije za realizaciju programa vantelesne oplodnje. Tako je formiran Centar za vantelesnu oplodnju, a pacijentkinje, prema prioritetima, u Valjevo upućuje Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije.

ZC ZC

Praćenje novih trendova, stručno usavršavanje kadra, usvajanje novih djagnostičkih, terapijskih i hirurških metoda uslov su razvoja svake savremene medicinske ustanove, pa i Bolnice Valjevo.

ZC ZC

Primena informacionih tehnologija učinila je rad efikasnijim, počev od unosa podataka i praćenja pacijenata, preko kvalitetnijeg izveštavanja prema referentnim ustanovama, do bržeg kontakta sa konsultantima u zemlji i svetu. Putem video konferencijske veze organizuju se predavanja, kao i stručna usavršavanja direktnim praćenjem operacija u hirurškim salama, uz komunikaciju slušalaca i lekara u sali. Edukativni centar poseduje tehnički opremljenu salu za realizaciju takvih programa, a bavi se i izdavačkom delatnošću, objavljen je niz stručnih publikacija i priručnika. Nastavna je baza srednje Medicinske škole u Valjevu i Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.Zdravstveni centar Valjevo ima potpisane ugovore o saradnji sa dva univerzitetska klinička centra, u Tuzli i Mariboru.

Bolnica Valjevo učestvovala je u brojnim projektima u okviru kojih je obezbeđen značajan broj medicinskih aparata, građevinski radovi, kao i stručno usavršavanje zaposlenih. Svakako se izdvaja učešće u projektu Ministarstva zdravlja Srbije, finansiranog kreditom Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, u okviru koga je uz savremenu medicinsku opremu i opremu za IT, završena, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja novog objekta od oko 4000 kvadratnih metara.

ZC ZC

Bolnica Valjevo ima 1292-oje zaposlenih, od čega je 214 lekara, 18 stručnih saradnika, tri farmaceuta i 752 medicinskih sestara i tehničara. U ovom trenutku ima četiri doktora nauka, 9 magistara, 11 primarijusa i 27 subspecijalista. Bolnica raspolaže sa 652 postelje i 35 neonatoloških smeštaja. Prosečna dužina hospitalizacije je 7,5 dana.

ZC ZC

Valjevska bolnica je osnovana 1867. godine. U vreme Prvog svetskog rata 1914 - 15. godine, postala je simbol medicinske požrtvovanosti i humanosti – u okruženju velikih bitaka čitav grad postao je bolnica i tako se zauvek upisao u istoriju srpskog naroda. Držeći se izreke da „zdravlje nije sve, a bez zdravlja sve je ništa“, zaposleni u valjevskoj Bolnici nastavili su da grade i razvijaju ovu ustanovu, baš kao što su to činile generacije njihovih prethodnika tokom skoro jednog i po veka, sve u cilju očuvanja zdravlja i kvalitetnijeg života svih žitelja Kolubarskog okruga.

Zdravstveni centar Valjevo ima potpisane ugovore o saradnji sa dva univerzitetska klinička centra, u Tuzli i Mariboru.

 

Sačuvajte živote, operite svoje ruke!

 

COVID-19: Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 1 - preuzmite PDF

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 2 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 1 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 2 - preuzmitePDF

Novi korona virus: Preporuke za decu - preuzmite PDFEdukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

9. maj 2023.
U petak 12. maja 2023. godine, Opšta bolnica Valjevo i Infektivno odeljenje, koje je ove godine domaćin, svečano će obeležiti Dan sestrinstva i slavu Sv. Vasilija Ostroškog. - (opširnije)

8. februar 2023.
Obavestenje o primeni Zakona o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

26. mart 2020.
"Porodica u vrtlogu droge - vodič za zdravstvene radnike"
detaljnije

20. mart 2020.
"Specifičnosti komunikacije u palijativnoj nezi"
detaljnije
ZC

ZC

ZC


ZC