Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Služba plana zdravstvene statistike i socijalne medicine

 

Početak osnivanja i rada službe može se vezati za 1954 godinu kada je sanitarno-epidemiološka stanica tada već Higijenski zavod prešao u prostor gde se danas nalazi Istorijski arhiv Valjeva . Tadašnji Zavod je raspolagao sledećim organizacionim jedinicama :

• Bakteriološko- epidemiološko odeljenje
• Higijensko – hemijsko odeljenje
• Odeljenje za zdravstveno prosvećivanje i školsku higijenu
• Sanitarno – tehničko odeljenje
• Odeljenje za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvene statistike
• Uprava sa administracijom i računovodstvom

1970 godine Higijenski zavod je pripojen Medicinskom centru Valjevo i Služba se u različitim organizacionim postavkama razvija i radi do današnjih dana . Prvi kreatori i rukovodioci rada i razvoja službe bili su Dr Jevrem Marković - specijalista epidemiologije i dipl. ek. Milinko Nikolić magistar ekonomike u zdravstvu . Tokom razvoja i organizacionih promena služba je podeljena na epidemiologiju i higijenu i zdravstvenu statistiku sa planom i analizom .

Dolaskom Dr Dragoša Živanović u ustanovu deo zdravstvene statistike dobija novi kvalitet i obogaćuje se novim sadržajem i novim analizama iz oblasti socijalne medicine . U periodu podeljenosti Medicinskog centra na OOUR-e služba je deljena na Dom zdravlja Valjevo i Bolnicu pa je formiranjem Zdravstvenog centra Valjevo ponovo bila jedinstvena pod nazivom Plan analiza zdravstvena statistika i socijalna medicina .

U sastavu Zdravstvenog centra služba je obavljala poslove iz svoje delatnosti za sve organizacione jedinice koje su bile u sastavu ( primarni i sekundarni nivo ) i imala 13 zaposlenih radnika .

Izdvajanjem organizacionih jedinica iz sastava Zdravstvenog centra Služba je podeljena na Bolnicu i Dom zdravlja Valjevo .

U međuvremenu nakon podele 2013 godine u Službu se vraća lekar sa specijalizacije socijalne medicine , čim povratkom je obezbeđen neophodan kadar shodno Pravilniku i uslovima za obavljanje delatnosti .

Sadašnja služba u okviru Bolnice raspolaže sledećim kadrom :

Dipl. ek. Gordana Maksić - načelnik službe
Dr Danijela Pavlović - specijalista socijalne medicine
Mitrović Jelisaveta - viši planer analitičar
Janković Slavica - viši planer analitičar
Krainović Radmila - medicinska sestra
Živanović Ljubica - medicinska sestra
Đoković Irena - ekonomista ( radnik na zameni)

Delatnost službe :

Služba prati i proučava opšte i populacione podatke područja koje pokriva Opšta bolnica. Obradjuje i proučava pokazatelje za ocenu zdravstvenog stanja stanovništva. Prati i proučava stanje organizacije i rada ostalih službi Opšte bolnice i predlaže mere za povećanje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta rada istih.

Analizira pojedine oblasti delatnosti ustanove i predlaže mera za rešavanje određenog zdravstvenog problema. Prati i proučava način finansiranja Zdravstvene ustanove. Učestvuje u sprovođenju internog nadzora nad stručnim radom po oblastima zdravstvene zaštite. Koordinira i prati rad na izradi planova i programa rada Opšte bolnice, a prema stručno- metodološkom uputstvu nadležnih organa i ustanova. Prati i analizira realizaciju planova rada Opšte bolnice. Prati i analizira pokazatelje kvaliteta rada pojednih službi i Bolnice u celini. Učestvuje u pripremi i izradi predloga mera zdravstvene zaštite u Bolnice, organizacije zdravstvene delatnosti, povećanja efikasnosti delovanja zdravstvenih službi uz racionalnije trošenje sredstava, a sve to u saradnji sa ostalim službama ustanove, stručnom službom Zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i službom Zavoda za javno zdravlje.

Radi analize i druge izveštaje za potrebe ustanove .

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC