Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Edukativni centar

 

Rukovodilac Edukativnog centra: Dr sci. med. Mira Vuković

Sekretar: Biljana Trifunović


Kontakt:
Adresa: Obrena Nikolića br 5, 14000 Valjevo
Telefon : +381 (0) 14 227 903
Mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Web: www.zcvaljevo.rs


Zdravstveni centar Valjevo je ustanova sa tradicijom dugom preko 140 godina. Zapošljava oko 300 lekara, od lekara na obaveznom stažu, do subspecijalista, magistara i doktora nauka.

U cilju optimalnog iskorišćenja i daljeg unapređenja postojećeg zdravstvenog kadra i postojeće, zavidne tehničke opremljenosti Zdravstvenog Centra Valjevo, nephodno je kontinuirano stručno usavršavanje i osavremenjivanje znanja kako visokog, tako i višeg i srednjeg medicinskog kadra, ali i nemedicinskih radnika.

ZC ZC

Dosadašnji "pasivni" tip edukacije u srpskoj medicini, centralizovan na univerzitetske centre i uz samo povremene seminare Srpskog lekarskog društva u gradovima u unutrašnjosti, pokazao se neefikasnim jer je okupljao prevelik broj učesnika i bavio se teoretskim razmatranjima tema dostupnih u postojećoj medicinskoj literaturi. Praktični aspekti, kako novih tako i ranije već usvojenih dijagnostičkih i terapeutskih procedura, po pravilu su zanemarivani. Naučno-istraživački rad je bio privilegija velikih univerzitetskih centara. Današnja medicina, sa stalnim napretkom tehnologije traži veštog, kreativnog, kompjuterski pismenog, komunikativnog i dobro obaveštenog doktora čije medicinsko znanje neće kasniti za znanjem doktora iz drugih krajeva sveta. Savremena medicina traži doktora čije će veštine pratiti savremena tehnička dostignuća primenjena na medicinsku opremu i instrumente.

Problem post-specijalističkog usavršavanja doktora u svetu je rešen kroz strukturisane programe kontinuirane medicinske edukacije koji se izvode u univerzitetskim, ali i u van-univerzitetskim okvirima i uz obaveznu proveru stečenih znanja. Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije uvelo je sistem licenciranja i naglasilo potrebu za decentralizacijom-regionalizacijom zdravstvenog sistema,  ističući i značaj kontinuirane medicinske edukacije u regionalnim zdravstvenim centrima.

ZC ZC

Osnivanjem, u decembru 2005. godine, Centra za kontinuiranu edukaciju u okviru Zdravstvenog Centra Valjevo, koji prati potrebe za edukacijom iz različitih oblasti medicine doktora kolubarskog ali i susednih regiona, sa mogućnošću saradnje i sa zdravstvenim ustanovama iz  šireg okruženja, jasnim definisanjem plana i programa rada Centra i u saradnji sa renomiranim medicinskim stručnjacima iz zemlje i inostranstva, obezbeđeni su osnovni uslovi za rad Centra. Osavremenjavanjem već postojećeg prostora u ZCV, zahvaljujući saradnji i zajedničkom projektu sa USAID/IRD-om, polaznici različitih edukativnih radionica i škola imaju mogućnost da aktivnosti Edukativnog centra, dešavale se one u operacionoj sali, ambulantama za dijagnostiku ili samom odeljenju, prate iz učionica i seminarskih sala. Obezbeđen je pristup IT opremi svim zainteresovanim radnicima, povezani smo na akademsku mrežu i na kablovski internet.

Pored učešća u organizovanju brojnih seminara, radionica, škola, Edukativni centar učestvuje i u publikovanju stručnih tekstova, dajući i na taj način doprinos širenju stručnih i naučnih informacija.

ZC ZC

Kolektiv Edukativnog centra ima tri zaposlena, a nezamenjivu pomoć pružaju i pružali su izuzetni mladi profesionalci iz raznih oblasti, raspoređeni u Edukativni centar ZC Valjevo na civilno služenje vojnog roka.

U toku 2007. godine Edukativni centar organizovao je preko 50 različitih aktivnosti, pruživši usluge za preko 2000 korisnika.

ZC ZC

Nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti i produbiti saradnju sa dosadašnjim partnerima, među njima i sa medicinskim fakultetima, posebno sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, ali i započeti intenzivnu saradnju sa komorama zdravstvenih radnika i saradnika. Naše predloge za buduće programe kontinuirane edukacije pripremamo, kako bismo mogli da ih prezentujemo Zdravstvenom savetu Republike Srbije, da za njih obezbedimo akreditacije.

Educational Center-English

Zbornik radova za 2005.

Škola porodiljstva-decembar 2011

 

Sačuvajte živote, operite svoje ruke!

 

COVID-19: Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 1 - preuzmite PDF

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 2 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 1 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 2 - preuzmitePDF

Novi korona virus: Preporuke za decu - preuzmite PDFEdukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

9. maj 2023.
U petak 12. maja 2023. godine, Opšta bolnica Valjevo i Infektivno odeljenje, koje je ove godine domaćin, svečano će obeležiti Dan sestrinstva i slavu Sv. Vasilija Ostroškog. - (opširnije)

8. februar 2023.
Obavestenje o primeni Zakona o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

26. mart 2020.
"Porodica u vrtlogu droge - vodič za zdravstvene radnike"
detaljnije

20. mart 2020.
"Specifičnosti komunikacije u palijativnoj nezi"
detaljnije
ZC

ZC

ZC


ZC